REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VRATISLAVIAMEBLE.PL

Poniższy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w naszym sklepie internetowym dostępnym pod adresem vratislaviameble.pl, prowadzonym przez ABV Kornelia Synator Kawka, Buforowa 34, Wrocław 52-131, NIP: 8942401602, REGON: 365610968. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.